top of page
  • Cem Batırbaygil

Bel Ağrısında Multidisipliner Tedavi


Bel Ağrısında Multidisipliner Yaklaşım ve Tedavi


– Fizik tedavi

– Nöroloji

– Fizyoterapi

– Algoloji

– Spinal cerrahi


dallarında çalışan hekimlerin ortak çalışmasıyla mümkün olmaktadır. Aşamalı (algoritmik) tedavi prensipleri birinci basamakta antiinflamatuar tedavi ve 3 günü aşmayan yatak istirahatini gerektirir. Dirençli ve kronik vakalarda algoloji uzmanları blok-ağrı tedavilerini, fizik tedavi uzmanları fizik tedavilerini uygularlar. Tüm tedaviler fizyoterapistlerin desteğiyle kas gücü-duruş disiplini-ergonomik önlemlerle desteklenir. Cerrahi nöral yapılara bası, osteoartrit belirgin disk yüksekliği kaybına bağlı tekrarlayan dirençli durumlarda tercih edilen son basamaktır.


Açık cerrahi endikasyonları olarak:


– Kauda equina sendromu

– İlerleyici nörolojik defisit

– Konservatif tedavinin başarısız olması

– Belirgin olmayan ancak hayatı etkileyen paresteziler

– Ataklarla seyreden ve yılda üç kezden fazla istirahat gerektiren ağrılar


sayılabilir. Minimal invaziv (kapalı endoskopik) cerrahilerin endikasyonu bu aşamada farklılık gösterir. Belirgin nörolojik defisit, kauda equina kontrendikasyon olabilir. Endoskopik cerrahinin yılda üç kezden fazla yatak isitirahati gerektiren ancak mutlak cerrahi endikasyonu olmayan vakalarda da yeri vardır. Hayat kalitesini düşüren, konservatif tedaviye cevap vermeyen AĞRI BU POPÜLASYONUN KADERİ DEĞİLDİR. Tamamen hayat kalitesini arttırmaya yönelik bir tedavidir.

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page